Polityka prywatności 

Firma CNHI N.V. wydała niniejsze oświadczenie w celu zaprezentowania zobowiązania naszej firmy do zachowania poufności informacji. Poniżej przedstawiono zasady gromadzenia i rozpowszechniania informacji, obowiązujące dla tej stronie internetowej: www.casece.com

Twój adres IP jest używany do identyfikacji użytkownika i jego koszyka zakupów oraz do gromadzenia ogólnych danych demograficznych. Używamy niewielkich plików tekstowych w celu dostarczania zawartości odpowiadającej zainteresowaniom użytkownika oraz zapamiętania hasła, co pozwala uniknąć konieczności wpisywania go przy każdej wizycie w witrynie. Każdy plik tekstowy jest szyfrowany dla bezpieczeństwa użytkowników. Ponadto, te pliki tekstowe (”cookies”) są wykorzystywane przez reklamy internetowe poprzez ”zapamiętywanie” aktywności użytkownika na naszej stronie i dostarczanie gdzie indziej w Internecie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Co do zasady, reklamy dostosowane do zainteresowań nie zależą od informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia, itp. Zamiast używać danych osobowych, większość reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika raczej wykorzystuje losowe, niepowtarzalne numery aby skojarzyć przeglądarkę internetową użytkownika z kategoriami jego zainteresowań.

Zewnętrzni dostawcy pomagają nam przy reklamie internetowej; dostawcy ci również mogą używać plików “cookies”. Na przykład www.casece.com może współpracować z siecią reklamową, platformy, lub prowadzić handel wymienny w celu umieszczania reklam ("strony trzeciej"). Sieć reklamowa używa plików "cookies", gdy użytkownik odwiedza www.casece.com, aby pomóc wybrać i podać najtrafniejszą reklamę. Pliki te są uważane za "pliki cookie innych firm". "Pliki cookies innych firm" czynią reklamy bardziej atrakcyjne i stosowne dla użytkowników oraz bardziej wartościowe dla wydawców, jak i reklamodawców. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookies przez inne firmy odwiedzając stronę opt-out Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Formularz rejestracyjny naszej strony wymaga od użytkowników podania nam informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail). Używamy informacji kontaktowych Klientów z formularza rejestracyjnego do wysyłania im materiałów promocyjnych od niektórych z naszych partnerów. W razie konieczności informacje kontaktowe Klienta są również używane w celu skontaktowania się z Nim. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości; patrz część "Wybór / rezygnacja" poniżej.

Strona ta zawiera linki do innych stron. www.casece.com nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość takich stron internetowych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje formularze zamówień dla Klientów dotyczące informacji, produktów i usług. Gromadzimy dane kontaktowe osób odwiedzających (takie jak adresy e-mail). Informacje kontaktowe z formularza służą do przesyłania naszym Klientom zamówień, informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych z naszych partnerów. W razie konieczności informacje kontaktowe Klienta służą do kontaktowania się z osobą odwiedzającą stronę. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości email w przyszłości; patrz część „Wybór/rezygnacja” ponizej.

W ankietach online znajdują się pytania o dane kontaktowe osób odwiedzających witrynę (np. adres poczty elektronicznej). W razie potrzeby informacje podane przez Klienta służą również do kontaktowania z osoba odwiedzająca stronę. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości; patrz cześć „Wybór/rezygnacja” poniżej. Na naszej stronie internetowej organizowane są konkursy, podczas których prosimy osoby odwiedzające stronę o podanie danych kontaktowych (takich jak adres poczty e-mail). W razie potrzeby informacje podane przez Klienta służą również do kontaktowania się z osoba odwiedzającą witrynę. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości email w przyszłości; patrz cześć „Wybór/rezygnacja” poniżej.

Fora publiczne

Na tej stronie mogą powstawać czaty, fora, tablice ogłoszeń grupy dyskusyjne dostępne dla użytkowników. Należy pamiętać, ze wszystkie informacje udostępnione w tych obszarach staja się informacjami publicznymi, stąd też powinno się zachować ostrożność w przypadku podawania danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Witryna jest odpowiednio zabezpieczona przed utrata, niewłaściwym użyciem, przypadkową zmianą danych przez użytkownika.

Wskazówki dotyczące dzieci

Z wybranych odpowiedzi wynika, iż strona spełnia wytyczne programu TRUSTe dotyczące dzieci.

W witrynie NIE są gromadzone dane kontaktowe w trybie online bez uprzedniej zgody lub zawiadomienia rodziców, co obejmuje możliwość zapobieżenia przez rodzica wykorzystaniu informacji i uczestniczenia dziecka w danej czynności. Bez uprzedniej zgody rodzica informacje w trybie online będą wykorzystywane tylko do udzielania bezpośredniej odpowiedzi na zapytania dziecka, i nie będą wykorzystywane do innych celów.
W witrynie NIE są gromadzone dane kontaktowe umożliwiające identyfikacje dziecka w trybie offline bez uprzedniej zgody rodzica.
Bez uprzedniej zgody rodzica NIE są przekazywane stronom trzecim żadne informacje umożliwiające identyfikacje dziecka.
Witryna NIE umożliwia publicznego umieszczania lub rozpowszechniania informacji pozwalających na identyfikacje dziecka bez uprzedniej zgody rodzica
W witrynie NIE są stosowane zachęty w postaci specjalnych gier czy nagród, lub tez inne działania prowadzące do ujawnienia informacji w szerszym zakresie niż dane niezbędne do uczestnictwa w danej czynności.

Wybór / rezygnacja

W momencie podawania informacji o osobie odwiedzającej witrynę użytkownicy maja możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów. Opcja wyboru/rezygnacji obejmuje możliwość usunięcia informacji o użytkowniku z naszej bazy danych, jeśli nie chce on w przyszłości otrzymywać wiadomości lub korzystać z naszej usługi. Wiadomość email można wysłać do Działu Zarządzania Relacjami na adres: unsubscribe@cnhind.com

Zmiana / Aktualizacja - Użytkownicy naszej witryny maja możliwość zmiany lub modyfikacji informacji podanych wcześniej. Adres email: unsubscribe@cnhind.com

Kontakt - W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufnośi danych osobowych, obowiązujacych zasad lub transakcji na stronie, prosimy o kontakt z: unsubscribe@cnhind.com