ประกาศทางกฎหมาย 

นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว โลโก้ กราฟิก เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสัญลักษณ์ทางการค้าในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายที่แสดงทางด้านล่าง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายทั่วไป เครื่องหมายบริการ และ/หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ Case Equipment Company หรือที่ Case Equipment Company มีกรรมสิทธิ์และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ได้ยินยอมจาก Case Equipment Company เสียก่อน

เครื่องหมายการค้า / ผลิตภัณฑ์
Bor-Mor / เครื่องจักรเจาะพื้นดิน 
Bor-Mor (โลโก้) / เครื่องจักรเจาะพื้นดิน 
Bringing People And Product Together / บริการและประกันภัย 
Case (โลโก้) / อุปกรณ์ก่อสร้างทางการเกษตร 
Case (โลโก้) / บริการจัดจำหน่ายขายปลีก 
Case Credit / บริการประกันภัยและการเงิน 
Construction King (King ในงานก่อสร้าง) / อุปกรณ์ก่อสร้าง 
Eagle-On-Globe / อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์การเกษตร 
Extendahoe (เอ็กเทนดาโฮ) / บูมสำหรับรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ก่อสร้าง 
4 In 1 (4 ใน 1) / อุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรกลก่อสร้าง 
Hy-Tran / น้ำมันเกียร์และไฮดรอลิก 
Hy-Tran Plus / น้ำมันเกียร์และไฮดรอลิก 
Hydra-Borer / อุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรกลก่อสร้าง 
Isomount / อุปกรณ์ตัดแยกการสั่นสะเทือน 
Leaserite / บริการจัดหาเงินทุนเช่าซื้อ 
Maxi-Sneaker / เครื่องจักรวางเคเบิล 
Microloc Protection System (โลโก้) / ตัวกรองสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์การเกษตร 
Mini Sneaker / เครื่องจักรวางเคเบิล 
MS 1207 / น้ำมันเกียร์และไฮดรอลิก 
Quic'n Easy / ชุดลากกระบะ 
Quic-Cush'n / ชุดกันชนลาก 
Stand By 7  / บริการซ่อมบำรุง 
Systemgard / ชุดวิเคราะห์สารหล่อลื่น 
Task Force / เครื่องจักรกลก่อสร้าง