นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH INDUSTRIAL 

ข้อกำหนดทั่วไป

CNH Industrial Group ขอขอบคุณที่คุณสนใจในผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การป้องกันความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อกังวลสำคัญที่เราสนใจเป็นพิเศษในระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่มีการรักษาเว็บไซต์ไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรา

CNH Industrial มีการรวบรวมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณ

CNH Industrial Group เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และลูกค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการรวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนของเราไปยังคุณต่อไป และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ (ไม่รวมการจดทะเบียน) เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว หรืออาชีพของคุณ ภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อของเรากับคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อบริการที่เว็บไซต์ของเรา สามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับ "คุกกี้" ที่เราใช้และคุณสมบัติของคุกกี้ได้ในนโยบายคุกกี้ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา หรือข้อมูลที่มีการปลดตัวระบุทั้งหมดที่ไม่สามารถระบุหรือระบุใหม่ซึ่งบุคคลได้

CNH Industrial จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

CNH Industrial จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น:

เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการ การเงิน การบริการลูกค้า ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การตลาด โปรโมชัน และการสรรหาพนักงาน) ตามหลักการของความเกี่ยวข้อง ความเหมาะสม และใช้วิธีการประมวลผลที่เพียงพอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (เช่นเพื่อให้คุณมีตัวแจ้งเตือนรหัสผ่าน หรือแจ้งให้คุณทราบว่าบริการถูกระงับเพื่อการบำรุงรักษา);

การปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามระบบของกลุ่มธุรกิจ เพื่อการปกป้องข้อมูลของบริษัท การจัดข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบ และการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคง;

คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริการ ซึ่งหมายความว่า CNH Industrial อาจติดต่อคุณด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 • CNH Industrial Group ตระหนักและเคารพสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สนใจ เช่น นอกจากสิทธิอื่นๆ แล้วจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการขอรับการปรับปรุง แก้ไขหรือรวบรวมข้อมูล สิทธิในการยกเลิกข้อมูลในตามกฎหมาย
 • เมื่อต้องบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามถ้าจำเป็น หากสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้สนใจตามความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การปรับแต่ง หรือปรับปรุงวิธีที่ CNH Industrial ให้โฆษณาและเนื้อหาที่จะแสดงให้คุณเห็นในแบบออนไลน์:
  • การจัดการการแข่งขันและการติดต่อผู้ชนะของเรา
  • การให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการและกรณีการจัดการเว็บไซต์ทั่วไป
  • การทำตามใบสั่งสินค้าหรือบริการหรือข้อมูล การขอ ดำเนินการชำระเงิน และการเก็บบันทึกของเราให้ทันสมัย
  • เมื่อคุณยินยอมเป็นพิเศษที่จะติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เพื่อการตลาดทางตรงถึงคุณโดยการโทรศัพท์ การโพสต์หรือส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่คุณอาจจะสนใจ และข้อเสนอพิเศษ
 • เมื่อ CNH Industrial เสนอวัตถุประสงค์อื่นที่เข้ากันกับวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเดิมถูกรวบรวม หรือได้รับอนุญาตโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะแจ้งคุณก่อน และคุณจะยังได้รับโอกาสในการระงับหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ

ข้อมูลที่สำคัญ (รวมถึงข้อมูลที่อาจทำให้เปิดเผยความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด สุขภาพ หรือภาวะทางการแพทย์ ความเชื่อทางศาสนา หรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ และสมาชิกสหภาพ) และการประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานที่ "ยุติธรรม" จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และเมื่อได้รับความยินยอมของบุคคลที่สนใจหากเมื่อจำเป็น ในกรณีที่ข้อมูลที่สำคัญถูกเปิดเผยต่อบุคคลสามอันไม่ใช่ตัวแทน หรือถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่ถูกเก็บรวบรวม หรือได้รับอนุญาตในเวลาต่อมาแล้ว เราจะต้องได้รับการยินยอมของคุณ (ในการเข้าร่วม) ก่อนเปิดเผยหรือการใช้ใดๆ ดังกล่าว

CNH Industrial แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร

โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของ CNH Industrial Group เพื่อให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ เราจะไม่ส่งข้อมูลไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ของ CNH Industrial Group เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่คุณยินยอม

เราจะต้องประมวลผลข้อมูลบุคคลทั้งหมดที่เปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเราและ CNH Industrial จะกำหนดว่าตนเองไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนเอง

หากเราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะมั่นใจว่า จะรักษาข้อมูลของคุณด้วยการป้องกันแบบเดียวที่เราดำเนินการเอง ถ้าโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทน คุณจะได้รับโอกาสในการเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลภายนอก

เมื่อใดที่ CNH Industrial ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณ

CNH Industrial อาจติดต่อคุณ:

 • เมื่อสัมพันธ์กับการทำงานของบริการใดๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อให้แน่ใจว่า CNH Industrial สามารถส่งบริการให้แก่คุณ
 • เมื่อสัมพันธ์กับบทบาทใดๆ ที่คุณทำที่เว็บไซต์ CNH Industrial กระดานข้อความหรือบริการอื่นๆ
 • เมื่อคุณเลือกที่จะรับจดหมายข่าวหรือจดหมายอื่นๆ
 • เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมแบบสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ CNH Industrial (การมีส่วนร่วมเป็นการสมัครใจเสมอ);
 • เพื่อดำเนินการต่อภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาระหว่างคุณกับ CNH Industrial และ
 • เพื่อการตลาดที่คุณเห็นด้วยเป็นพิเศษ (ดู “CNH Industrial จะติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดไหม” ทางด้านล่าง)

เว็บไซต์ของเราจะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ CNH Industrial จะติดต่อที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ

CNH Industrial จะติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดไหม

ในบางครั้ง เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณภายในขอบเขตของการศึกษาตลาด หรือส่งข้อมูลทางการตลาดไปยังคุณ ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจเป็นพิเศษ แต่เรามักจะให้คุณเลือกที่จะปฏิเสธการสอบถามข้อมูลหรือวิจัยตลาดการตลาด คุณสามารถยังประกาศล่วงหน้าว่า คุณไม่ต้องการติดต่อเราได้ โดยไม่ต้องร้องขอ นอกจากนี้ คุณมีโอกาสที่จะถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา เนื้อหาไม่เหมาะสมหรือคุกคาม

ถ้าคุณโพสต์เนื้อหาที่รังเกียจ ไม่เหมาะสมหรือคุกคามที่ใดก็ได้ในเว็บไซต์ของ CNH Industrial Group หรือมิฉะนั้นก็มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ก่อกวน CNH Industrial อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อหยุดพฤติกรรมดังกล่าว

หาก CNH Industrial มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า คุณได้ละเมิดกฎหมายหรืออาจจะละเมิดกฎหมาย (เช่นเนื่องมาจากเนื้อหาที่คุณได้โพสต์หมิ่นประมาท) CNH Industrial อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นนายจ้าง โรงเรียน ผู้ให้บริการอีเมล/อินเทอร์เน็ต หรือหน่วยงานบังคับได้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาและพฤติกรรมของคุณได้

หากคุณมีอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า

หากคุณมีอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า โปรดได้รับอนุญาตจากบิดามารดา/ผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง CNH Industrial Group ผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับยินยอมไม่อาจให้ให้เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บข้อมูลของเราเป็นอย่างไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของเราให้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราบใดที่กำหนดไว้ในสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการเก็บข้อมูลของ CNH Industrial Group หรือ CNH Industrial หากคุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ่งของ CNH Industrial คุณอาจทำได้โดยทำตามคำแนะนำ "ยกเลิก" ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณเพื่อปฏิเสธการรับการสื่อสาร ระเบียนของคุณอาจยังอยู่ในระบบเพื่อให้เราแน่ใจว่า เราไม่ได้ติดต่อคุณในอนาคต

เมื่อคุณมีบทบาทต่อบริการหรือเว็บไซต์ CNH Industrial โดยทั่วไปแล้ว CNH Industrial เก็บเนื้อหาของคุณตราบเท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผลสำหรับวัตถุประสงค์ซึ่งได้ส่งมาแล้ว
CNH Industrial ใช้ขั้นตอนที่สมควรเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดของฉันที่ CNH Industrial ยึดถือไว้

คุณมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นโดย CNH Industrial และคุณสามารถแก้ไข ดัดแปลง หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขความผิดพลาดโดยอาจมีข้อจำกัดบางอย่าง หากคุณมีคำขอหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดู "การติดต่อ CNH Industrial" ทางด้านล่างนี้

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนและกำแพงความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา

CNH Industrial Group เป็นองค์กรสากลที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสหราชอาณาจักร และมีนิติบุคคล ธุรกิจงาน และระบบในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน CNH Industrial Group และโอนข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ ในโลกที่เราทำธุรกิจ รวมทั้งนอกสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศอื่นๆ มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ CNH Industrial จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่

CNH Industrial America LLC และกิจการลูก และ Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc., (กิจการลูกของ “CNH Industrial Group” ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ยึดมั่นกรอบกำแพงความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield Framework) และกรอบท่าปลอดภัยสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา (U.S.-Swiss Safe Harbor Framework) เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตามที่ได้รับจากพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าที่อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะปฏิบัติตามหลักการกรอบกำแพงความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบกำแพงความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และการรับรองของกิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเยี่ยมชม www.privacyshield.gov.  คำนิยาม นโยบาย และขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH Industrial ถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาตามคำรับรองกำแพงความเป็นส่วนตัวของ CNH Industrial คำคุ้มครองเหล่านั้นอาจตรงกับ หรือเกินกว่าที่กำหนดในหลักการกำแพงความเป็นส่วนตัว ข้อความต่อไปนี้ในตอนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH Industrial นั้นเป็นคำอธิบายวิธีการที่กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำแพงความเป็นส่วนตัวเฉพาะที่ไม่ครอบคลุมในหัวข้ออื่นๆ ของนโยบายนี้ ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างนโยบายที่ครอบคลุมในส่วนอื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักการกำแพงความเป็นส่วนตัว หลักการกำแพงความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับก่อน

บุคคลของ EU มีสิทธิในการจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่อธิบายไว้ในประกาศที่ตนเองได้รับที่จุดที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

ตามปกติ กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ถ้าโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม อย่างน้อย บุคคลที่สามนั้นจำเป็นต้องป้องกันความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามหลักการกำแพงความเป็นส่วนตัว และตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะโดยจำกัดระบุไว้ในวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ตามขอบเขตของหลักการกำแพงความเป็นส่วนตัวนั้น กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงรับผิดชอบ และรับผิดภายใต้หลักการกำแพงความเป็นส่วนตัว ถ้าตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สามปฏิบัติในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำแพงความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิสูจน์ว่า ตนเองไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหาย

"กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบ และพยายามแก้ไขคำร้องขอ ข้อร้องเรียน และข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างภายในสี่สิบห้า (45) วัน สำหรับข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั้น กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของ EU (""DPA"") และจะปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลที่ได้รับจากมติของ DPA กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่างเพื่อหาข้อมูลการติดต่อของที่เกี่ยวข้อง DPA ถ้าเราหรือ DPA ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณ คุณอาจมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านมติของกำแพงความเป็นส่วนตัว"

กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหน้าที่รับการสืบสวนและการบังคับใช้อำนาจของคณะกรรมการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission)

กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองการร้องขอที่ถูกกฎหมายที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้ตรงตามความมั่นคงของชาติ หรือข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในบางครั้ง เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สะท้อนถึงนโยบายใหม่ หรือนโยบายที่แตกต่างกัน ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้ เราจะประกาศที่หน้าแรกของเว็บเพจของเรา เราสนับสนุนให้คุณทบทวนหน้านี้เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงแบบหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามและบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งคุกกี้ของตนเอง และเราสนับสนุนให้คุณทำการทบทวน เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งหรือที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว และการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การติดต่อ CNH Industrial

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ:
CNH Industrial N.V.
สำนักงานธุรกิจ: 25 St. James’s Street
หน่วยงาน: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
ประเทศสหราชอาณาจักร
privacy-compliance@cnhind.com

เลือก/ยกเลิกการเลือก

เว็บไซต์ของเราทำให้ผู้ใช้มีโอกาสที่จะปฏิเสธการรับสื่อสารจากเราและคู่ค้าที่จุดที่เราสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์นี้ช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกต่อไปนี้ในการลบข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราเพื่อจะไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับบริการของเรา

คุณสามารถส่งอีเมลให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ unsubscribe@cnhind.com

การแก้ไข/ปรับปรุงเว็บไซต์ทำให้ผู้ใช้มีตัวเลือกต่อไปนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนข้อมูล
อีเมล์ unsubscribe@cnhind.com

การติดต่อเว็บไซต์ ถ้าคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการทำข้อตกลงกับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อได้ที่ unsubscribe@cnhind.com